07. Staat van de fiets/volgwagen

Zorg ervoor dat uw fiets (en bijhorende uitrusting!!) in orde staat bij elke rit.

Zorg ervoor dat u voldoende binnenbandjes ter uwer beschikking heeft (minimaal 2) en het nodige gereedschap om deze te vervangen.

Mocht u binnenbandjes lenen van een ander lid, dan moet u een nieuw bandje terugbezorgen aan de ontlener!

Iemand alleen achterlaten is verboden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de persoon in kwestie en in onderlinge afspraak. 


Volgwagen:

Tijdens de zondagritten zal er GEEN volgwagen de groepen volgen. 

Bij (eventuele) daguitstappen zal de mogelijkheid bekeken worden om voor een volgwagen te zorgen.